Zespół wokalno-aktorski „Sonanto” powstał w Warszawie w 2012 r. – obecnie tworzą go wokaliści,  śpiewający aktorzy oraz instrumentaliści.

Członkami naszego zespołu są absolwenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Teatralnej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (obecnie Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego), Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału Wokalno-Estradowego ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej.

W repertuarze zespołu znajduje się obecnie kilkanaście programów koncertowych – domeną „Sonanto” są propozycje o charakterze rocznicowym i historycznym, dedykowane ważnym wydarzeniom i postaciom polskiej historii. W kwietniu 2021 roku został wydany pierwszy album zespołu o tej tematyce. Nosi on tytuł „Od Legionów do wolnej Polski – muzyczna opowieść” i stanowi kwintesencję tego wymiaru działalności „Sonanto”. Posiadamy jednak także wiele programów typowo rozrywkowych (jak choćby cykl koncertów pt. „100 lat polskiej piosenki – od Dwudziestolecia aż do współczesności”). W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów systematycznie rozbudowujemy także katalog programów dedykowanych najmłodszym, takich jak między innymi: „Bajkowy Koncert dla Małych i Dużych”, „Bo Mikołaj jedzie tu już”, czy „Wyśpiewajmy Niepodległość”.
Z naszymi programami koncertowymi występujemy zarówno w salach koncertowych, imprezach firmowych jak i na dużych wydarzeniach plenerowych –  w Polsce i zagranicą.

Profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, elementy oświetlenia scenicznego oraz własna obsługa akustyczna i oświetleniowa – to wszystko pozwala nam na zorganizowanie koncertu zespołu w dowolnym miejscu w Polsce, a także poza jej granicami.