Zdjęcia z koncertów rocznicowych:

Zdjęcia z koncertów rozrywkowych: