Muzyczna opowieść o ks. Jerzym Popiełuszce (luty 2024)


To wyjątkowy projekt przygotowany specjalnie na ten rok, na który przypada 40-lecie męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, dziś błogosławionego Kościoła. Z koncertem „Zło dobrem zwyciężaj…” pragniemy w tym roku przybyć do wielu miejsc w Polsce, podążając właśnie śladami Księdza Jerzego. Narratorem w tym szczególnym projekcie jest Adam Woronowicz, który przed piętnastoma laty wspaniale zagrał kapelana „Solidarności” w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Do zobaczenia!