„Zapora” powraca w tym roku! (kwiecień 2022)


Z wielką radością pragniemy Państwa poinformować, że w tym roku powrócimy z widowiskiem pt. „I zawsze zwycięstwo musiało ich być…”, dedykowanym pamięci mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, i jego podkomendnych. Premiera tego projektu, zrealizowanego razem z Instytutem Pamięci Narodowej, miała miejsce w Teatrze Polskim w Warszawie, w 2019 roku. Lokalizacje kolejnych wydarzeń już niebawem – w każdym razie – do zobaczenia na szlaku bojowym „Zaporczyków”!