Zdjęcia z koncertów rozrywkowych:

Zdjęcia z koncertów rocznicowych: